• Witamy na naszej stronie
    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
    • Najnowsze informacje dla rodziców i uczniów
    • Ciężko pracujemy nad dostarczeniem ci najnowszych informacji o szkole. Wybierz sekcję Aktualności aby wyświetlić szczegóły.
    • Z lotu ptaka
    • Widok budynków szkolnych z góry
     • Dzień Ziemi dniem Zielonej Flagi

      08.05.2021

      W święto Ziemi realizowaliśmy działania „Zielonej Flagi”. Podnosiliśmy świadomość ekologiczną o potrzebie poszanowania wody.

      Uczniowie na poziomach klas wykonywali zadania dotyczące : krążenia wody w przyrodzie, jej znaczenia, źródeł zanieczyszczeń, sposobów ochrony .Pracowali z tekstem popularno- naukowym, układali rymowanki i wykonywali prezentacje o odpowiedzialnej konsumpcji. Projektowali ulotki dla turystów i mieszkańców o konieczności szanowania wody. Powstał zespół redakcyjny szkolnej gazetki ekologicznej „Eko-Rynka”, który w wersji elektronicznej przedstawi rodzicom omawiane zagadnienia. Uczniowie starszych klas skorzystali z webinarium „Przywróć naszą Ziemię ”.

     • Łapmy wodę

      14.04.2021

      W tym roku staramy się o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi w obszarze WODA. Dołączyliśmy do akcji - Fundacji ekologicznej ARKA „Łapmy wodę” .Naszym celem jest nakłonienie mieszkańców do gromadzenia w miarę możliwości wody deszczówki oraz poszanowania naszych zasobów wodnych. Oto przykłady rozwiązań z miejsc zamieszkania naszych uczniów. Zachęcamy innych do takich działań i rozsądnego gospodarowania wodą. Czekamy na kolejne zdjęcia .

     • KONKURS

      13.04.2021

      Zespół ds Promocji Zdrowia

      w Przedszkolu Samorządowym w Rynie

      ogłasza konkurs

      Zdrowy przedszkolak to ja”

      W ramach realizacji zaplanowanych działań w drodze do uzyskania Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, zapraszamy naszych wychowanków i rodziców do wzięcia udziału w konkursie.

     • Koło języka angielskiego

      04.03.2021

      W ramach projektu unijnego „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”, od dnia 26.01. 2021r., odbywają się zajęcia języka angielskiego w połączeniu z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi – TIK.

      Oferta jest skierowana do uczniów klas III. TIK to rodzina technologii, które przetwarzają, gromadzą i przesyłają informacje w elektronicznej postaci. W praktyce oznacza to m. in. wykorzystanie programów dołączonych do tablic interaktywnych, programów komputerowych, narzędzi online albo aplikacji edukacyjnych dostępnych w Internecie, czy też wymianę informacji między uczestnikami procesu edukacji lub między uczniem i urządzeniem w postaci cyfrowej.

     • Konkurs już za nami…

      02.03.2021

      Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom uczestniczącym w Konkursie fotograficzno - przyrodniczym „Zwierzęta naszej okolicy zimą”.

      W wyniku głosowania przeprowadzonego wśród uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej SP w Rynie oraz nauczycieli tam pracujących , wyłoniono zwycięskie zdjęcia.

     • Walentynkowy Dzień Przyjaźni

      23.02.2021

      W związku ze zbliżającymi się Walentynkami świetlica szkolna zaprosiła uczniów klas I- III do zabawy i celebrowania swoich przyjaźni szkolnych.

      Jako, że jest to czas wielu ciepłych uczuć i myśli biegnących nie tylko do naszych najbliższych, ale także do przyjaciół. Uznaliśmy, że warto porozmawiać z dziećmi o wartości przyjaźni, podpowiedzieć jak dbać o przyjaźnie i że warto podziękować za nią naszym przyjaciołom. Na znak wspólnej zabawy ubraliśmy się w tym dniu na czerwono. DZIEŃ PRZYJAŹNI odbył się w piątek 12 lutego, ale przygotowania trwały cały tydzień. Ooojjjjj były pełne ręce pracy, trzeba było wykonać dekoracje, upominki, nikt nie chciał pominąć żadnego z przyjaciół. Zrobiliśmy mnóstwo pamiątkowych zdjęć uśmiechniętym przyjaciołom w pięknej ramce wykonanej specjalnie na tę okazję.

     • Certyfikat Zielonej Flagi

      10.02.2021

      Kapituła Programu Eko-Schools przyznała naszej szkole międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi.

      Zostaliśmy nagrodzeni za działania ekologiczne klas IV-VIII w edycji 2019/2020.O ten prestiżowy tytuł walczyło 49 000 szkół z 64 krajów: Europy , Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii. Ubiegając się o certyfikat realizowaliśmy działania na rzecz ekorozwoju zgodnie z Metodologią Siedmiu Kroków. Powołaliśmy Eko- Komitet, przeprowadziliśmy audyt na początku i na końcu działań. Opracowaliśmy projekt „Zapraszamy pszczoły do szkoły” , plan działań integrujący z programem nauczania . Współpracowaliśmy z partnerami zewnętrznymi- Fundacją Arka . Wypracowaliśmy efekt rzeczowy, ekologiczny. Przy szkole powstało osiedle dla owadów, z domków zbudowanych przez uczniów i członków ich rodzin. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy Eko- Kodeks. Cały rok szkoła była monitorowana , a projekt

  • Librus Synergia
  • Biuletyn informacji publicznej
   • Poniedziałek10.05.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 208909